Onboarding : klachtenbehandeling

Onboarding : klachtenbehandeling

On-site

Verplichte opleiding voor alle nieuwe collega's van de afdeling Schade (assistent-beheerder, beheerder, jurist) waarbij de volgende vragen aan bod komen:

Wat is een klacht?

Hoe dien je een klacht in?

Wat is het engagement van DAS overeenkomstig haar visie/missie?

Wat is de te volgen procedure?


Responsible Coen Cindy
Last Update 23/03/2023
Members 22
Department
Claims Department
Free

No schedules session.
A new session will be argoanized when enough people will have shown interest.

No interested people yet